+420  774 614 144
Logo

Advokátní kancelář Ostrava

Provozujeme advokátní kancelář pro klienty v Ostravě a okolí. Zabýváme se komplexními právními službami. Kancelář vede Mgr. Pavel Andrle. Každý případ se snažíme vyřídit bez zbytečných odkladů. Zajistíme s klientem soupis podkladů, smluv, úschovu peněz a listin, podklady pro rozvodové řízení atd. Zaměřujeme se na oblast občanského, rodinného, obchodního a trestního práva.

Vždy se snažíme vyjít vstříc klientovi, a to i pokud jde o složitější právní případy. Při řešení případů spolupracujeme často s různými znalci, tlumočníky a exekutory. Díky tomu má u nás klient jistotu solidního a profesionálního jednání.

Přizpůsobíme se Vám i časově. Proto si veškeré konzultace domluvte individuálně. Stačí nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky (viz výše).

Právní služby – rozvody Ostrava

Rozvod bývá neveselou součástí našeho života a v současné legislativě není lehkou záležitostí. My však v rozvodech umíme chodit. Pomůžeme klientovi dovést rozvodové řízení do zdárného konce s minimalizovaným rizikem komplikací. Za léta praxe už máme své zkušenosti a rádi Vám poradíme i při složitějších případech (více info níže). Máte-li dotaz k rozvodovému řízení, neváhejte a obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem a domluvte si konzultaci v naší kanceláři.

Hlavní činnosti advokátní kanceláře Ostrava

Zastupování klientů před soudy:

Zastupování klientů v civilních věcech, kdy se jedná zejména o spory na zaplacení, spory o určení práva a platnosti právních úkonů, spory o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.

Sepisování smluv:

Smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, ověřování podpisů.

Vymáhání pohledávek:

Soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora.

Advokátní úschovy peněz a listin:

Úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově, finanční prostředky jsou uschovány na zvláštních samostatných účtech vedených u renomovaného bankovního ústavu.

Rozvody manželství, úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výživného:

Rozvody manželství zajišťujeme kompletně včetně podání všech potřebných návrhů a vyhotovení smluv o vypořádání společného jmění manželů.

Zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení:

Zastupování před orgány policie, správními orgány, soudy, podávání odvolacích prostředků a rovněž i zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování náhrady škody.